Deprecated: File class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /home3/r59462cent/public_html/wp-includes/functions.php on line 5604

Deprecated: Fișierul Temă fără header.php este considerat învechit începând cu versiunea 3.0.0 și nu sunt disponibile alte alternative. Te rog include în temă un șablon header.php. in /home3/r59462cent/public_html/wp-includes/functions.php on line 5614
Regulament concursuri – translate Regulament concursuri – translate

Regulament oficial- CONCURSURI

Inscrierea si participarea la concursurile organizate si sustinute pe centruldeactivitati.ro nu este conditionata si nu implica nicio achizitie de produs sau plata. Achiziția oricărui produs promovat de centruldeactivitati.ro sau eBook nu sporește șansele de câștig si nu influențează metoda de desfășurare a concursului.

Nicio promoție afișată pe site nu este sponsorizată, administrată sau prin asociere cu Facebook. Informatiile colectate in urma înscrierii în concurs sunt utilizate in exclusivitate cu scopul desemnării castigatorului si nu sunt distribuite catre Facebook.

Pentru detalii privind politica de confidențialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal consultați sectiunea Termeni si conditii.

1. Eligibilitate: concursurile se adresează exclusiv utilizatorilor cu domiciliul în România. Excepțiile de la această regulă vor fi semnalate în funcție de caz.

2. Inscrierea: înscrierea se realizeaza prin adăugarea unui comentariu la articolul referitor la concurs. Se accepta si se limitează un număr de 1 (un) comentariu per adresa e-mail, un utilizator nu se poate înscrie cu mai mult de 1 (un) comentariu, respectiv cu mai mult de 1 (una) adresa e-mail. Centruldeactivitati.ro isi rezerva dreptul de a descalifica din cadrul concursului utilizatorii care se înscriu cu mai multe comentarii, respectiv cu mai multe adrese e-mail. Orice excepție de la această regulă va fi semnalată în funcție de caz.

3. Disclaimer. Centruldeactivitati.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru a) neefectuarea înscrierii de catre utilizator sau înscrierea în afara perioadei de desfășurare a concursului; b) defecțiuni ale telefonului/ computerului/ hardware/ software/ rețea de internet sau ale altor sisteme electronice si de comunicare folosite de utilizator; c) imposibilitatea de a se înscrie cauzată de până de curent, pierderi, daune, invaliditate si a altor cazuri de forță majoră; d) intervenții neautorizate; e) erori tipografice sau de imprimare existente în materiale de promovare asociate concursului.

4. Termen limita pentru înscrierea în concurs: înscrierea pentru premiul/ premiile oferite in cadrul concursurilor organizate si sustinute pe centruldeactivitati.ro se considera valide doar daca se realizeaza înainte sau până la „termenul limita” de înscriere. Termenul limită va fi afisat in articolul referitor la concurs.

5. Selectarea castigatorului: fiecărei înscrieri valide in concurs ii va fi alocat un numar de inregistrare. Inscrierea castigatoare va fi selectata prin generatorul random.org, in termen de 7 zile lucratoare de la data limita pentru inscriere in concurs (termen limita). Numarul de inregistrare valid si care respecta conditiile prezentului regulament generat de random org va fi desemnat câștigător.

6. Anunțarea castigatorului: câștigătorul va fi notificat in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data generării numărului de inregistrare câștigător. Notificarea se realizeaza prin intermediul e-mail.

7. Recepția premiului: câștigătorul are obligația de a confirma luarea la cunostinta despre concurs/ selectarea castigatorului/ anunțarea castigatorului in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data transmiterii notificării de catre centruldeactivitati.ro. În caz contrar, lipsa unei confirmări se considera renunțarea la premiu si un nou câștigător va fi desemnat urmând pasii de mai sus (4-6).

8. Taxe si plati: toate plățile si impozitele generate de participarea la concurs, înscrierea în concurs, câștigarea concursului, livrarea premiului sunt exclusiv responsabilitatea castigatorului.

9. Premiul: produsul câștigat nu poate fi schimbat la alegerea castigatorului cu un alt produs sau cu valoarea lui in bani. In cazuri exceptionale, semnalate ca atare prin completarea articolului referitor la concurs si prin notificarea castigatorului, centruldeactivitati.ro si/sau compania care sponsorizeaza concursul pot inlocui produsul (premiul) cu un premiu cu aceeasi valoare ( sau o valoare mai mare), în cazul în care premiul alocat initial este indisponibil din motive independente de organizator sau de forță majoră.

10. Publicitate: acceptarea premiului reprezinta permisiunea castigatorului de a ii fi folosite numele si informatiile folosite pentru câștigarea concursului in scopuri de marketing si in medii selectate de centruldeactivitati.ro si/ sau compania care sponsorizează concursul, în temeiul legii si respectând legislația în vigoare, fără ca câștigătorul sa fie remunerat financiar sau de alta natura in acest sens. Neacceptarea de catre câștigător a acestei reguli conduce la descalificarea castigatorului si reluarea pașilor 4-9.

11. Erori si litigii: se considera câștigător persoana a cărei nume este corespondent cu numărul de inregistrare alocat comentariului. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru asigurarea in conditii de siguranta a accesului la adresa proprie de e-mail. In cazul unor erori la alocarea numerelor de inregistrare ( dubluri, erori de numerotare etc) centruldeactivitati.ro va anunta situatia printr-o completare a articolului referitor la concurs si va relua pasii 4- 6. Prin participarea la concurs si prin înscrierea în concurs, utilizatorul isi exprima acordul cu privire la prezentul regulament. Încercarea de a încălca prezentul regulament conduce la descalificarea utilizatorului si a înscrierii acestuia in concurs.

12. Erori tehnice si cazuri de forță majora: concursul poate fi anulat/ suspendat/ amânat sau modificat in întregime sau parțial dacă, în opinia centruldeactivitati.ro si/sau a companiei care sponsorizează concursul, există suspiciuni de frauda, probleme de natură tehnică si/sau umană si/sau orice caz de forță majoră care împiedică buna desfășurare a concursului.

13. Limitarea raspunderii centruldeactivitati.ro si a companiei care sponsorizeaza concursul: prin participarea la concurs, adăugarea unui comentariu sub forma de înscriere în concurs si prin înregistrarea informațiilor necesare participării la concurs ( nume prenume, adresa e-mail, comentariu), utilizatorul este de acord cu privire la faptul că centruldeactivitati.ro si/sau compania care sponsorizează concursul nu vor fii răspunzători pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă proprietarul a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
b) costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site;
c) acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
d) declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
e) orice altă problema legată de serviciile site-ului;
f) pierderea/ furtul/ deteriorarea premiului;
g) probleme de natura transportului premiului;
h) orice alta problema, independenta de vointa centruldeactivitati.ro si/sau a companiei care sponsorizează concursul, care îl împiedică pe câștigător sa intre in posesia premiului.

Înscrierea în concurs poate fi facuta doar cu acceptul si respectarea prezentului regulament si cu acordul privind termenii si conditiile prevazute pe centruldeactivitati.ro.

0

Start typing and press Enter to search